lid van de NVLF LOGOPEDIEPRAKTIJK JO HOLLANDSLOGOPEDIEPRAKTIJK JO HOLLANDS
--------------------------- SELECT `structure`.`name` AS `structure_name`, `structure`.`title` AS `structure_title`, `structure`.`short_title` AS `structure_short_title`, `structure`.`structure_id` AS `structure_structure_id`, `structure`.`order` AS `structure_order`, `structure`.`template` AS `structure_template`, `structure`.`visible` AS `structure_visible`, `structure`.`meta_description` AS `structure_meta_description`, `structure`.`meta_keywords` AS `structure_meta_keywords`, `structure`.`acl_id` AS `structure_acl_id`, `structure`.`id` AS `structure_id`, `structure-structure`.`name` AS `structure-structure_name`, `structure-structure`.`title` AS `structure-structure_title`, `structure-structure`.`short_title` AS `structure-structure_short_title`, `structure-structure`.`structure_id` AS `structure-structure_structure_id`, `structure-structure`.`order` AS `structure-structure_order`, `structure-structure`.`template` AS `structure-structure_template`, `structure-structure`.`visible` AS `structure-structure_visible`, `structure-structure`.`meta_description` AS `structure-structure_meta_description`, `structure-structure`.`meta_keywords` AS `structure-structure_meta_keywords`, `structure-structure`.`acl_id` AS `structure-structure_acl_id`, `structure-structure`.`id` AS `structure-structure_id`, `structure-acl`.`level` AS `structure-acl_level`, `structure-acl`.`params` AS `structure-acl_params`, `structure-acl`.`id` AS `structure-acl_id`, `structure-structure_links`.`structure_id` AS `structure-structure_links_structure_id`, `structure-structure_links`.`module` AS `structure-structure_links_module`, `structure-structure_links`.`module_id` AS `structure-structure_links_module_id`, `structure-structure_links`.`placement` AS `structure-structure_links_placement`, `structure-structure_links`.`order` AS `structure-structure_links_order`, `structure-structure_links`.`params` AS `structure-structure_links_params`, `structure-structure_links`.`id` AS `structure-structure_links_id`, `structure-structures`.`name` AS `structure-structures_name`, `structure-structures`.`title` AS `structure-structures_title`, `structure-structures`.`short_title` AS `structure-structures_short_title`, `structure-structures`.`structure_id` AS `structure-structures_structure_id`, `structure-structures`.`order` AS `structure-structures_order`, `structure-structures`.`template` AS `structure-structures_template`, `structure-structures`.`visible` AS `structure-structures_visible`, `structure-structures`.`meta_description` AS `structure-structures_meta_description`, `structure-structures`.`meta_keywords` AS `structure-structures_meta_keywords`, `structure-structures`.`acl_id` AS `structure-structures_acl_id`, `structure-structures`.`id` AS `structure-structures_id` FROM `mp_structure` AS `structure` LEFT JOIN `mp_structure` AS `structure-structure` ON `structure`.`structure_id` = `structure-structure`.`id` LEFT JOIN `mp_acl` AS `structure-acl` ON `structure`.`acl_id` = `structure-acl`.`id` LEFT JOIN `mp_structure_link` AS `structure-structure_links` ON `structure`.`id` = `structure-structure_links`.`structure_id` LEFT JOIN `mp_structure` AS `structure-structures` ON `structure`.`id` = `structure-structures`.`structure_id` WHERE `structure`.`name` = 'vertraagde_spraak_en_taalontwikkeling' ORDER BY `structure-structure_links`.`order`, `structure-structures`.`order` ---------------------------