Wat doet logopediepraktijk Jo Hollands

Logopediepraktijk Jo Hollands houdt zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen. Bij logopediepraktijk Jo Hollands kunt u een professionele en adequate behandeling verwachten.

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak, en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopediste een helpende hand bieden bij de signalering en doorverwijzing.

Logopediepraktijk Jo Hollands biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.
Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn:

Logopediepraktijk Jo Hollands houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, maar kan bijv. ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren. Daarom werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

Logopediepraktijk Jo Hollands houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen en in jeugdgezondheidszorginstellingen.

lid van de NVLF LOGOPEDIEPRAKTIJK JO HOLLANDSLOGOPEDIEPRAKTIJK JO HOLLANDS
--------------------------- SELECT `structure`.`name` AS `structure_name`, `structure`.`title` AS `structure_title`, `structure`.`short_title` AS `structure_short_title`, `structure`.`structure_id` AS `structure_structure_id`, `structure`.`order` AS `structure_order`, `structure`.`template` AS `structure_template`, `structure`.`visible` AS `structure_visible`, `structure`.`meta_description` AS `structure_meta_description`, `structure`.`meta_keywords` AS `structure_meta_keywords`, `structure`.`acl_id` AS `structure_acl_id`, `structure`.`id` AS `structure_id`, `structure-structure`.`name` AS `structure-structure_name`, `structure-structure`.`title` AS `structure-structure_title`, `structure-structure`.`short_title` AS `structure-structure_short_title`, `structure-structure`.`structure_id` AS `structure-structure_structure_id`, `structure-structure`.`order` AS `structure-structure_order`, `structure-structure`.`template` AS `structure-structure_template`, `structure-structure`.`visible` AS `structure-structure_visible`, `structure-structure`.`meta_description` AS `structure-structure_meta_description`, `structure-structure`.`meta_keywords` AS `structure-structure_meta_keywords`, `structure-structure`.`acl_id` AS `structure-structure_acl_id`, `structure-structure`.`id` AS `structure-structure_id`, `structure-acl`.`level` AS `structure-acl_level`, `structure-acl`.`params` AS `structure-acl_params`, `structure-acl`.`id` AS `structure-acl_id`, `structure-structure_links`.`structure_id` AS `structure-structure_links_structure_id`, `structure-structure_links`.`module` AS `structure-structure_links_module`, `structure-structure_links`.`module_id` AS `structure-structure_links_module_id`, `structure-structure_links`.`placement` AS `structure-structure_links_placement`, `structure-structure_links`.`order` AS `structure-structure_links_order`, `structure-structure_links`.`params` AS `structure-structure_links_params`, `structure-structure_links`.`id` AS `structure-structure_links_id`, `structure-structures`.`name` AS `structure-structures_name`, `structure-structures`.`title` AS `structure-structures_title`, `structure-structures`.`short_title` AS `structure-structures_short_title`, `structure-structures`.`structure_id` AS `structure-structures_structure_id`, `structure-structures`.`order` AS `structure-structures_order`, `structure-structures`.`template` AS `structure-structures_template`, `structure-structures`.`visible` AS `structure-structures_visible`, `structure-structures`.`meta_description` AS `structure-structures_meta_description`, `structure-structures`.`meta_keywords` AS `structure-structures_meta_keywords`, `structure-structures`.`acl_id` AS `structure-structures_acl_id`, `structure-structures`.`id` AS `structure-structures_id` FROM `mp_structure` AS `structure` LEFT JOIN `mp_structure` AS `structure-structure` ON `structure`.`structure_id` = `structure-structure`.`id` LEFT JOIN `mp_acl` AS `structure-acl` ON `structure`.`acl_id` = `structure-acl`.`id` LEFT JOIN `mp_structure_link` AS `structure-structure_links` ON `structure`.`id` = `structure-structure_links`.`structure_id` LEFT JOIN `mp_structure` AS `structure-structures` ON `structure`.`id` = `structure-structures`.`structure_id` WHERE `structure`.`name` = 'wat_doet_logopedist' ORDER BY `structure-structure_links`.`order`, `structure-structures`.`order` ---------------------------